تضمین کیفیت

ما کیفیت محصولات خود را به شدت کنترل می کنیم، حداقل برای هر سفارش سه بار محصولات را بررسی می کنیم:

اولین بار برای بررسی: قبل از تولید انبوه

نوبت دوم برای معاینه: در حین تولید

بار سوم برای معاینه: قبل از حمل و نقل


زمان ارسال: آوریل-16-2020